Thông tin đề

Đề 5: Luyện tập về quần xã sinh vật - Phần 1
Lớp

12

Số câu

35 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 139408 - Lan Anh Trần 61 9.14 32 01:20 08/06/2019 4282
2 foto 201678 - Hoangnhunguyen 60 8.86 31 10:31 30/03/2019 7621
3 foto 225661 - Ngô Đức Thắng 58 8.86 31 05:45 09/06/2019 2692
4 foto 162754 - Lương Kim Ngọc 57 8.57 30 07:57 11/06/2019 2670
5 foto 84253 - Nguyễn Minh Kiên 52 8.29 29 02:02 30/05/2019 5766
6 foto 219980 - pctm58 54 8 28 12:15 24/05/2019 2272
7 foto 211157 - yennguyen01 49 8 28 02:16 20/04/2019 3648
8 foto 203855 - Vithihue 39 6.86 24 08:49 02/06/2019 1682
9 foto 217790 - giaptuyenbg 31 6.29 22 09:19 07/05/2019 4339
10 foto 204434 - ChungVanhNga 4 0.57 2 09:52 29/05/2019 1363