Thông tin đề

Đề 6: Luyện tập về quần xã sinh vật - Phần 2
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
06/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201678 - Hoangnhunguyen 81 8.6 43 10:07 31/03/2019 7621
2 foto 139408 - Lan Anh Trần 79 8.6 43 04:59 10/06/2019 4282
3 foto 162754 - Lương Kim Ngọc 78 8.2 41 12:05 12/06/2019 2670
4 foto 100907 - Dang Niê 75 8.2 41 12:00 09/06/2019 3995
5 foto 204434 - ChungVanhNga 73 8.2 41 05:26 12/06/2019 1363
6 foto 211157 - yennguyen01 77 8 40 05:55 21/04/2019 3648
7 foto 84253 - Nguyễn Minh Kiên 73 7.8 39 07:50 30/05/2019 5766
8 foto 203855 - Vithihue 64 7.6 38 04:07 08/06/2019 1682
9 foto 192705 - Nguyễn Diễm Trinh 68 7.4 37 05:04 04/06/2019 2732
10 foto 217790 - giaptuyenbg 42 6 30 11:40 07/05/2019 4339