Thông tin đề

Đề 7: Luyện tập về diễn thế sinh thái
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 139408 - Lan Anh Trần 93 9 45 06:16 10/06/2019 4282
2 foto 225661 - Ngô Đức Thắng 82 8.4 42 11:10 12/06/2019 2692
3 foto 201678 - Hoangnhunguyen 76 8 40 02:55 02/04/2019 7621
4 foto 162754 - Lương Kim Ngọc 64 7.4 37 01:58 12/06/2019 2670
5 foto 211157 - yennguyen01 50 6.6 33 08:34 23/04/2019 3648
6 foto 217790 - giaptuyenbg 49 6.2 31 03:24 07/05/2019 4339
7 foto 192705 - Nguyễn Diễm Trinh 45 6 30 05:22 05/06/2019 2732
8 foto 219980 - pctm58 10 1.8 9 10:35 24/05/2019 2272
9 foto 211635 - leminhtrung123 0 0 0 10:52 03/06/2019 1233