Thông tin đề

Đề 8: Luyện tập về hệ sinh thái và chu trình sinh địa hóa
Lớp

12

Số câu

60 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
08/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 139408 - Lan Anh Trần 106 8.5 51 07:40 10/06/2019 4369
2 foto 201678 - Hoangnhunguyen 79 7.33 44 10:27 02/04/2019 7621
3 foto 84253 - Nguyễn Minh Kiên 59 6.17 37 01:18 03/06/2019 5766
4 foto 211157 - yennguyen01 49 5.83 35 06:13 24/04/2019 3648
5 foto 217790 - giaptuyenbg 22 4.33 26 10:19 08/05/2019 4339
6 foto 192705 - Nguyễn Diễm Trinh 0 0 0 2732
7 foto 162754 - Lương Kim Ngọc 0 0 0 2721
8 foto 185507 - lethinhuquynh 0 0 0 1888
9 foto 211635 - leminhtrung123 0 0 0 11:12 03/06/2019 1233
10 foto 206365 - THANHLOI 0 0 0 03:59 10/06/2019 1535