Thông tin đề

THI ONLINE: Ôn tập sinh thái học - Đề 1
Lớp

12

Số câu

60 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 217790 - giaptuyenbg 48 6 36 07:16 08/05/2019 2853
2 foto 211157 - yennguyen01 33 5.17 31 06:24 30/04/2019 3154
3 foto 211166 - sinh2019 0 0 0 1000