Thông tin đề

THI ONLINE: Ôn tập sinh thái học - Đề 1
Lớp

12

Số câu

60 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 139408 - Lan Anh Trần 93 8.5 51 10:59 10/06/2019 4612
2 foto 217790 - giaptuyenbg 48 6 36 07:16 08/05/2019 4363
3 foto 207860 - kp 44 5.67 34 04:44 22/06/2019 1139
4 foto 211157 - yennguyen01 33 5.17 31 06:24 30/04/2019 3648
5 foto 211166 - TRỢ GIẢNG SINH HOC24H 0 0 0 1000
6 foto 206365 - THANHLOI 0 0 0 04:37 10/06/2019 1535