Thông tin đề

Đề 2: Luyện tập về các thuyết tiến hóa
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
16/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 139408 - Lan Anh Trần 62 8.5 34 09:17 12/06/2019 3895
2 foto 225661 - Ngô Đức Thắng 62 8.5 34 05:25 15/06/2019 2692
3 foto 186597 - TràMy 56 8 32 07:06 22/03/2019 1785
4 foto 201678 - Hoangnhunguyen 56 8 32 04:23 05/04/2019 7564
5 foto 208378 - huongdiem 56 8 32 09:28 28/04/2019 1713
6 foto 214771 - Thùy Trang 41 6.75 27 02:17 26/03/2019 2280
7 foto 214660 - Lê Thị Kim Thoa 41 5.75 23 11:23 15/04/2019 1648
8 foto 211157 - yennguyen01 29 5.75 23 10:37 11/04/2019 3567
9 foto 213919 - nguyenthuhong 26 5.5 22 12:30 12/04/2019 1171
10 foto 192705 - Nguyễn Diễm Trinh 23 3.75 15 03:42 11/06/2019 2701