Thông tin đề

Đề 3: Luyện tập về các nhân tố tiến hoá
Lớp

12

Số câu

60 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
17/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 139408 - Lan Anh Trần 114 9.67 58 05:55 13/06/2019 3895
2 foto 201678 - Hoangnhunguyen 87 8.17 49 10:16 06/04/2019 7564
3 foto 214771 - Thùy Trang 75 7.5 45 09:25 31/03/2019 2280
4 foto 211157 - yennguyen01 70 7.17 43 06:37 12/04/2019 3567
5 foto 214516 - anhtuyethoc24h 0 0 0 05:37 11/04/2019 1000
6 foto 211635 - leminhtrung123 0 0 0 11:27 14/04/2019 1233
7 foto 206365 - THANHLOI 0 0 0 06:05 10/06/2019 1535