Thông tin đề

Đề 4: Luyện tập về loài và quá trình hình thành loài
Lớp

12

Số câu

60 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 139408 - Lan Anh Trần 97 8.67 52 07:23 13/06/2019 4612
2 foto 227526 - nguyenthuhan 91 8.33 50 10:25 22/06/2019 4425
3 foto 201678 - Hoangnhunguyen 79 7.67 46 03:30 08/04/2019 7711
4 foto 214771 - Thùy Trang 58 6.5 39 01:10 06/04/2019 2280
5 foto 211635 - leminhtrung123 0 0 0 04:13 17/04/2019 1233
6 foto 206365 - THANHLOI 0 0 0 10:54 10/06/2019 1535