Thông tin đề

Đề 5: Luyện tập về sự phát sinh và phát triển của sự sống
Lớp

12

Số câu

60 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
19/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 139408 - Lan Anh Trần 120 10 60 11:53 12/06/2019 4282
2 foto 201678 - Hoangnhunguyen 84 8 48 10:52 08/04/2019 7621
3 foto 119827 - Dieunhi10598 73 7.33 44 01:29 17/06/2019 1239
4 foto 204434 - ChungVanhNga 2 0.17 1 09:54 21/05/2019 1363
5 foto 214771 - Thùy Trang 0 0 0 2280
6 foto 211166 - sinh2019 0 0 0 1000
7 foto 211635 - leminhtrung123 0 0 0 11:24 24/04/2019 1233
8 foto 206365 - THANHLOI 0 0 0 11:03 10/06/2019 1535