Thông tin đề

THI ONLINE: Ôn tập phần Tiến hóa - Đề 1
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
24/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 139408 - Lan Anh Trần 53 7.75 31 08:08 13/06/2019 4369
2 foto 214771 - Thùy Trang 17 4.75 19 11:49 30/05/2019 2280
3 foto 119827 - Dieunhi10598 21 3.75 15 12:44 19/06/2019 1239
4 foto 100907 - Dang Niê 0 0 0 3995
5 foto 213919 - nguyenthuhong 0 0 0 1171
6 foto 206365 - THANHLOI 0 0 0 11:12 10/06/2019 1535