Thông tin đề

Đề 2: Luyện tập về nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu ở thực vật
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
26/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201678 - Hoangnhunguyen 36 8 20 09:40 13/04/2019 7621
2 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 36 8 20 10:58 05/06/2019 3575
3 foto 162754 - Lương Kim Ngọc 33 7.6 19 10:36 14/06/2019 2721
4 foto 217790 - giaptuyenbg 27 6.8 17 11:15 10/04/2019 4339
5 foto 214771 - Thùy Trang 27 6.8 17 11:42 29/05/2019 2280
6 foto 204017 - khongca1234 27 6.8 17 01:55 09/06/2019 1119
7 foto 226875 - Hector Zumper 26 6.4 16 10:15 10/06/2019 1178
8 foto 203249 - Thùy Linh 10 4 10 10:16 27/05/2019 1194
9 foto 214516 - anhtuyethoc24h 0 0 0 09:52 25/04/2019 1000
10 foto 185507 - lethinhuquynh 0 0 0 01:31 28/05/2019 1888