Thông tin đề

Đề 3: Luyện tập dinh dưỡng nitơ ở thực vật
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
27/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 162754 - Lương Kim Ngọc 52 10 20 11:53 14/06/2019 2670
2 foto 201678 - Hoangnhunguyen 37 7.5 15 10:30 13/04/2019 7621
3 foto 185507 - lethinhuquynh 31 6.5 13 11:40 01/06/2019 1888
4 foto 217790 - giaptuyenbg 17 5.5 11 11:33 10/04/2019 4339
5 foto 214516 - anhtuyethoc24h 0 0 0 09:59 25/04/2019 1000
6 foto 206365 - THANHLOI 0 0 0 06:23 12/06/2019 1535