Thông tin đề

Đề 4: Luyện tập về quang hợp ở thực vật
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
28/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 139408 - Lan Anh Trần 93 8.2 41 08:16 16/06/2019 4612
2 foto 204434 - ChungVanhNga 58 6.2 31 11:54 26/05/2019 1363
3 foto 162754 - Lương Kim Ngọc 47 5.6 28 02:13 15/06/2019 2721
4 foto 119827 - Dieunhi10598 36 4 20 10:48 21/06/2019 1348
5 foto 217790 - giaptuyenbg 13 3.8 19 03:39 13/05/2019 4363
6 foto 214516 - anhtuyethoc24h 0 0 0 10:20 25/04/2019 1000
7 foto 206365 - THANHLOI 0 0 0 06:27 12/06/2019 1535