Thông tin đề

Đề 4: Luyện tập về quang hợp ở thực vật
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
28/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 217790 - giaptuyenbg 13 3.8 19 03:39 13/05/2019 2853
2 foto 214516 - anhtuyethoc24h 0 0 0 10:20 25/04/2019 1000