Thông tin đề

Đề 6: Luyện tập về tiêu hóa ở động vật
Lớp

12

Số câu

27 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
30/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 204434 - ChungVanhNga 48 9.26 25 04:11 07/06/2019 1363
2 foto 139408 - Lan Anh Trần 44 8.52 23 10:05 16/06/2019 4369
3 foto 201678 - Hoangnhunguyen 39 8.15 22 09:59 16/04/2019 7621
4 foto 162754 - Lương Kim Ngọc 26 6.3 17 06:11 15/06/2019 2721
5 foto 206365 - THANHLOI 0 0 0 02:10 12/06/2019 1535