Thông tin đề

Đề 7: Luyện tập về hô hấp ở động vật
Lớp

12

Số câu

29 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
31/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 139408 - Lan Anh Trần 58 9.31 27 11:03 16/06/2019 3895
2 foto 201678 - Hoangnhunguyen 41 7.59 22 10:43 17/04/2019 7564
3 foto 162754 - Lương Kim Ngọc 40 7.59 22 07:11 15/06/2019 2619
4 foto 204434 - ChungVanhNga 2 0.34 1 10:30 21/05/2019 1363
5 foto 206365 - THANHLOI 0 0 0 02:16 12/06/2019 1535