Thông tin đề

Đề 8: Luyện tập về tuần hoàn máu
Lớp

12

Số câu

37 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
01/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201678 - Hoangnhunguyen 62 8.92 33 10:58 17/04/2019 7621
2 foto 211157 - yennguyen01 62 8.92 33 06:04 12/05/2019 3648
3 foto 139408 - Lan Anh Trần 59 8.65 32 10:24 15/06/2019 4369
4 foto 162754 - Lương Kim Ngọc 41 7.03 26 11:50 15/06/2019 2721
5 foto 203249 - Thùy Linh 20 5.14 19 02:24 27/05/2019 1194
6 foto 204434 - ChungVanhNga 2 0.27 1 10:42 21/05/2019 1363
7 foto 214516 - anhtuyethoc24h 0 0 0 07:54 30/04/2019 1000
8 foto 206365 - THANHLOI 0 0 0 02:22 12/06/2019 1535