Thông tin đề

Bài 1. Tiếp tuyến
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
02/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 203119 - Mun Max 60 10 30 03:11 14/01/2019 1245
2 foto 201678 - Hoangnhunguyen 27 6.33 19 11:54 10/01/2019 2249