Thông tin đề

Bài 1. Tiếp tuyến
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
02/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 203119 - Mun Max 60 10 30 03:11 14/01/2019 1360
2 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 54 9.33 28 11:03 15/02/2019 4043
3 foto 125017 - Nguyễn Thị Mến 48 8.67 26 12:08 19/04/2019 1049
4 foto 201678 - Hoangnhunguyen 27 6.33 19 11:54 10/01/2019 7028
5 foto 198415 - Duy Bảo 18 5.33 16 10:49 07/02/2019 1369
6 foto 208976 - Daovando060503029700 21 4 12 01:07 25/02/2019 1056
7 foto 2975 - rhm2017 19 3.33 10 09:33 28/02/2019 5007
8 foto 212465 - ducuongcsl 8 2.33 7 10:46 20/03/2019 2757
9 foto 209088 - Nguyencuc 5 1.67 5 08:10 07/03/2019 1204
10 foto 195882 - Thảo Nguyên Trần 2 0.67 2 11:47 06/03/2019 2352