Thông tin đề

Bài 2. Tính đồng biến, nghịch biến hàm số (Phần 1): Dạng Không chứa tham số
Lớp

12

Số câu

34 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
04/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 211168 - Bảo Trân Nguyễn Dương 45 7.65 26 03:13 10/03/2019 1664
2 foto 213138 - Hương Đặng 30 5.88 20 06:18 19/04/2019 1454
3 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 27 5.88 20 03:11 17/02/2019 4043
4 foto 213162 - Hạnh Hồng 27 5.88 20 09:59 22/03/2019 1090
5 foto 195882 - Thảo Nguyên Trần 26 5.88 20 03:18 21/04/2019 2352
6 foto 215887 - Hanh0602 20 5.29 18 06:48 31/03/2019 1020
7 foto 201678 - Hoangnhunguyen 14 4.71 16 11:07 12/01/2019 7028
8 foto 204987 - Hoanglam2001 12 4.41 15 09:57 17/02/2019 1012
9 foto 2975 - rhm2017 24 4.12 14 06:14 01/03/2019 5007
10 foto 209088 - Nguyencuc 21 3.82 13 09:00 07/03/2019 1204