Thông tin đề

Bài 2. Tính đồng biến, nghịch biến hàm số (Phần 1): Dạng Không chứa tham số
Lớp

12

Số câu

34 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
04/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201678 - Hoangnhunguyen 14 4.71 16 11:07 12/01/2019 2249
2 foto 203325 - Ngô Trung Nghĩa 0 0 0