Thông tin đề

Bài 3.Tính đồng biến, nghịch biến hàm số (Phần 2): Dạng chứa tham số
Lớp

12

Số câu

29 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
06/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213138 - Hương Đặng 45 8.28 24 12:16 22/04/2019 1454
2 foto 213162 - Hạnh Hồng 28 6.55 19 09:21 29/03/2019 1090
3 foto 204635 - Acousticccc 17 4.83 14 04:13 23/01/2019 1057
4 foto 209088 - Nguyencuc 3 0.69 2 09:36 09/03/2019 1204
5 foto 208976 - Daovando060503029700 0 0 0 1056
6 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 0 0 0 4043
7 foto 216714 - Xì Trum 0 0 0
8 foto 202420 - Lan Trinh 0 0 0 1074