Thông tin đề

Bài 3.Tính đồng biến, nghịch biến hàm số (Phần 2): Dạng chứa tham số
Lớp

12

Số câu

29 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
06/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213138 - Hương Đặng 45 8.28 24 12:16 22/04/2019 1798
2 foto 213162 - Hồ Hạ 28 6.55 19 09:21 29/03/2019 1090
3 foto 204635 - Acousticccc 17 4.83 14 04:13 23/01/2019 1057
4 foto 224888 - Quynhmai10 13 4.83 14 01:29 14/05/2019 1614
5 foto 67082 - Huy 20 3.79 11 03:02 22/06/2019 1152
6 foto 195882 - Thảo Nguyên Trần -3 1.38 4 07:53 11/05/2019 6509
7 foto 217790 - giaptuyenbg -3 1.38 4 12:36 10/06/2019 4363
8 foto 209088 - Nguyencuc 3 0.69 2 09:36 09/03/2019 1204
9 foto 222708 - TranTrung96 2 0.34 1 06:25 12/05/2019 1361
10 foto 226841 - Minh Khánh 0 0 0 1126