Thông tin đề

Bài 4. Cực trị cơ bản
Lớp

12

Số câu

31 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
08/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 211168 - Bảo Trân Nguyễn Dương 62 10 31 03:05 10/03/2019 1664
2 foto 201678 - Hoangnhunguyen 53 9.03 28 11:10 14/01/2019 7711
3 foto 213138 - Hương Đặng 53 8.71 27 03:24 22/04/2019 1798
4 foto 207486 - Cẩm Anh 38 7.42 23 09:16 10/04/2019 1039
5 foto 204635 - Acousticccc 40 7.1 22 11:09 25/01/2019 1057
6 foto 208976 - Daovando060503029700 35 7.1 22 12:18 01/03/2019 1056
7 foto 213162 - Hồ Hạ 35 7.1 22 10:06 29/03/2019 1090
8 foto 217790 - giaptuyenbg 29 6.45 20 03:20 09/06/2019 4363
9 foto 2975 - rhm2017 36 6.13 19 07:30 04/03/2019 5662
10 foto 224888 - Quynhmai10 26 6.13 19 01:56 12/05/2019 1614