Thông tin đề

Bài 5. Cực trị hàm bậc 3
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
10/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 211168 - Bảo Trân Nguyễn Dương 95 10 30 12:08 14/03/2019 1664
2 foto 201678 - Hoangnhunguyen 43 5.81 18 09:20 16/01/2019 7028
3 foto 213138 - Hương Đặng 23 3.67 11 05:20 23/04/2019 1454
4 foto 202420 - Lan Trinh 12 1.33 4 08:55 23/03/2019 1074
5 foto 2975 - rhm2017 8 0.97 3 10:07 04/03/2019 5007
6 foto 208889 - g_111333986600296880027 0 0 0 03:55 22/02/2019 1078