Thông tin đề

Bài 7. Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất (Phần 1)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
14/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 211168 - Bảo Trân Nguyễn Dương 57 9.67 29 01:19 21/03/2019 1451
2 foto 201678 - Hoangnhunguyen 51 9 27 11:10 18/01/2019 5609
3 foto 2975 - rhm2017 43 7.67 23 10:55 07/03/2019 4462
4 foto 209088 - Nguyencuc 17 3.33 10 03:53 10/03/2019 1204
5 foto 212465 - ducuongcsl 0 0 0 1997