Thông tin đề

Đề thi: Lực đàn hồi
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

08:01 pm
07/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 176131 - Meohangxom 45 8.8 22 09:19 31/03/2019 2746
2 foto 207271 - Hiếu Minh 27 5.6 14 10:16 23/02/2019 1216
3 foto 126847 - Hoàng Thục Dung 18 4.8 12 10:02 13/03/2019 3345
4 foto 214529 - Hoàng Nguyễn 10 4.4 11 02:38 22/03/2019 1038