Thông tin đề

Đề thi: Lực hồi phục
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

08:03 pm
07/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 204394 - Phạm Quang Duy 9 4.33 13 10:56 14/03/2019 1326
2 foto 126847 - Hoàng Thục Dung 14 3 9 11:41 14/03/2019 3345
3 foto 207271 - Hiếu Minh 6 1.67 5 10:34 23/02/2019 1216