Thông tin đề

Bài 8: Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất (Phần 2)
Lớp

12

Số câu

16 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
16/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 209088 - Nguyencuc 6 2.5 4 04:35 10/03/2019 1204
2 foto 213929 - nhungnhung474 0 0 0
3 foto 208889 - Minh Thiên Võ 0 0 0 1078