Thông tin đề

Đề thi: Tổng luyện tập lực hồi phục - lực đàn hồi
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

08:04 pm
07/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 126847 - Hoàng Thục Dung 27 2.5 10 11:15 15/03/2019 3345