Thông tin đề

Bài 9.Tiệm cận
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 208889 - Minh Thiên Võ 34 9 18 07:23 22/02/2019 1078
2 foto 201678 - Hoangnhunguyen 31 8.5 17 10:37 23/01/2019 5609
3 foto 209088 - Nguyencuc 22 6 12 10:29 10/03/2019 1204
4 foto 2975 - rhm2017 18 6 12 04:10 10/03/2019 4462