Thông tin đề

Bài 11. Tương giao hàm bậc 3
Lớp

12

Số câu

21 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
22/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 224888 - Quynhmai10 33 8.57 18 12:28 17/05/2019 1614
2 foto 201678 - Hoangnhunguyen 24 7.14 15 04:33 28/01/2019 7711
3 foto 217790 - giaptuyenbg 18 6.19 13 10:23 13/06/2019 4363
4 foto 92834 - Nam Dinh Le Pham 18 5.71 12 03:17 25/01/2019 2507
5 foto 2975 - rhm2017 19 4.76 10 11:18 10/03/2019 5662
6 foto 209088 - Nguyencuc 9 2.86 6 08:59 13/03/2019 1204
7 foto 208889 - Minh Thiên Võ 0 0.48 1 07:31 22/02/2019 1078
8 foto 204394 - Phạm Quang Duy 0 0 0 1326
9 foto 216714 - Xì Trum 0 0 0