Thông tin đề

Bài 12. Tương giao hàm trùng phương
Lớp

12

Số câu

27 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
24/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201678 - Hoangnhunguyen 18 5.56 15 05:54 09/02/2019 5609
2 foto 2975 - rhm2017 23 4.82 13 04:57 14/03/2019 4462
3 foto 92834 - Nam Dinh Le Pham -1 1.48 4 09:59 26/01/2019 2397
4 foto 208889 - Minh Thiên Võ 0 0 0 06:55 22/02/2019 1078