Thông tin đề

Bài 13. Tương giao hàm phân thức
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
26/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201678 - Hoangnhunguyen 31 6.33 19 09:57 23/02/2019 7711
2 foto 212465 - ducuongcsl 28 6.33 19 03:52 02/05/2019 3792
3 foto 224888 - Quynhmai10 24 5.67 17 10:49 17/05/2019 1614
4 foto 217790 - giaptuyenbg 20 4 12 10:40 13/06/2019 4363
5 foto 92834 - Nam Dinh Le Pham 0 0 0 2507
6 foto 213929 - nhungnhung474 0 0 0 999
7 foto 208889 - Minh Thiên Võ 0 0 0 02:47 24/02/2019 1078