Thông tin đề

Bài 1. Công thức mũ và rút gọn biểu thức mũ
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
30/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201678 - Hoangnhunguyen 54 9.33 28 11:42 24/02/2019 5609
2 foto 204394 - Phạm Quang Duy 33 7 21 12:58 02/03/2019 1182
3 foto 214156 - NguyenthinhBT 30 6.67 20 11:11 18/03/2019 1165
4 foto 92834 - Nam Dinh Le Pham 26 5.67 17 09:36 05/03/2019 2397
5 foto 208228 - Thuhuyen66 16 3.33 10 11:16 17/02/2019 1096