Thông tin đề

Bài 2. Logarit và biến đổi logarit
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
01/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201678 - Hoangnhunguyen 113 9.75 39 04:08 26/02/2019 7711
2 foto 204394 - Phạm Quang Duy 102 9 36 11:04 03/03/2019 1326
3 foto 212465 - ducuongcsl 97 8.75 35 09:55 09/05/2019 3792
4 foto 213138 - Hương Đặng 94 8.5 34 11:44 11/05/2019 1798
5 foto 208228 - Thuhuyen66 80 7.75 31 04:04 08/03/2019 1096
6 foto 217790 - giaptuyenbg 44 4.75 19 04:17 14/06/2019 4363
7 foto 211536 - luungochuyen 0 0 0 1217