Thông tin đề

Đề thi: Bài toán khoảng cách giữa hai vật
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

09:01 pm
22/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 204410 - khongquanghiep 0 0 0 1005
2 foto 207271 - Hiếu Minh 0 0 0 1216