Thông tin đề

Bài 3. Hàm số mũ và logarit
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
03/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201678 - Hoangnhunguyen 39 6.67 20 04:16 28/02/2019 7711
2 foto 217790 - giaptuyenbg 6 3 9 08:58 15/06/2019 4363
3 foto 212465 - ducuongcsl 2 3 9 09:28 14/05/2019 3792