Thông tin đề

Đề kiểm tra cuối chương - đề 1
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

09:02 pm
25/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 191181 - Hung lai van 6 1 4 02:55 26/01/2019 3008
2 foto 126847 - Hoàng Thục Dung 0 0 0 11:34 21/06/2019 3345