Thông tin đề

Bài 6. Bất phương trình mũ và logarit
Lớp

12

Số câu

31 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
13/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 224888 - Quynhmai10 53 6.77 21 01:09 20/05/2019 1614
2 foto 217790 - giaptuyenbg 20 2.9 9 06:27 15/06/2019 4363
3 foto 215887 - Hanh0602 5 2.9 9 08:26 24/04/2019 1034
4 foto 201678 - Hoangnhunguyen 0 0 0 7711