Thông tin đề

Bài 7. Thủ thuật sử dụng máy tính casio
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
15/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201678 - Hoangnhunguyen 39 6 15 10:25 10/03/2019 7711
2 foto 202420 - Lan Trinh 11 2 5 09:29 05/04/2019 1074
3 foto 204801 - tuyen0606 4 1.6 4 10:49 30/03/2019 1220
4 foto 217790 - giaptuyenbg -1 0.4 1 09:46 15/06/2019 4363
5 foto 225202 - Lethitt190120 0 0 0 1040
6 foto 160390 - hchthukhoa2019 0 0 0 1098
7 foto 212465 - ducuongcsl 0 0 0 3792