Thông tin đề

Bài 8. Bài toán lãi suất - tăng trưởng
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 217790 - giaptuyenbg 10 1.6 4 10:12 16/06/2019 4363
2 foto 224888 - Quynhmai10 0 0 0 1614
3 foto 208889 - Minh Thiên Võ 0 0 0 1078
4 foto 204394 - Phạm Quang Duy 0 0 0 11:49 08/03/2019 1326