Thông tin đề

Đề thi: Sóng cơ - các đặc trưng của sóng cơ
Lớp

12

Số câu

35 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

09:01 pm
26/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 191181 - Hung lai van 75 9.14 32 04:46 27/01/2019 3008
2 foto 126847 - Hoàng Thục Dung 65 8.29 29 11:07 26/03/2019 3345
3 foto 208495 - Daophucvinh 44 6.86 24 10:22 20/06/2019 1455