Thông tin đề

Bài 2. Nguyên hàm dạng hữu tỷ
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
17/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213138 - Hương Đặng 111 8 40 01:03 28/04/2019 1798
2 foto 224888 - Quynhmai10 102 7.6 38 02:11 22/05/2019 1614
3 foto 176131 - Meohangxom 98 7.2 36 11:13 03/03/2019 2746
4 foto 217790 - giaptuyenbg 9 0.8 4 10:43 17/06/2019 4363
5 foto 211807 - Le Minhanh 0 0 0 1291
6 foto 201678 - Hoangnhunguyen 0 0 0 7711