Thông tin đề

Bài 5. Tích phân đổi biến dạng 1
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
23/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 202324 - Võ Thị Thanh Kiều 0 0 0 1021
2 foto 203070 - Thái Hà Phạm 0 0 0 07:03 08/06/2019 1034