Thông tin đề

Bài 9. Ứng dụng tích phân: Tính thể tích
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
03/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 211168 - Bảo Trân Nguyễn Dương 86 9.67 29 12:55 25/03/2019 1664
2 foto 211807 - Le Minhanh 49 6.67 20 12:29 13/05/2019 1291