Thông tin đề

Bài 2: Căn bậc 2, căn bậc 3, giải phương trình số phức
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
06/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 211168 - Bảo Trân Nguyễn Dương 94 10 30 01:36 28/03/2019 1664
2 foto 213138 - Hương Đặng 78 8.67 26 02:13 13/04/2019 1798
3 foto 211807 - Le Minhanh 78 8.67 26 04:25 29/04/2019 1291
4 foto 214156 - NguyenthinhBT 60 7.33 22 11:10 17/03/2019 1157
5 foto 119481 - nguyễn anh 17 2 6 03:23 18/04/2019 1452
6 foto 208976 - Daovando060503029700 0 0 0 1056
7 foto 213929 - nhungnhung474 0 0 0 999