Thông tin đề

Bài 2: Căn bậc 2, căn bậc 3, giải phương trình số phức
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
06/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 214156 - NguyenthinhBT 60 7.33 22 11:10 17/03/2019 1165
2 foto 213929 - nhungnhung474 0 0 0