Thông tin đề

1.1 Góc giữa hai đường thẳng trong không gian
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
03/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 224888 - Quynhmai10 5 1 3 05:48 24/05/2019 1614
2 foto 225202 - Lethitt190120 2 0.33 1 09:50 11/05/2019 1040
3 foto 202420 - Lan Trinh 1 0.33 1 06:14 16/04/2019 1074
4 foto 213138 - Hương Đặng 0 0 0 1798