Thông tin đề

Đề thi: Giản đồ vecto
Lớp

12

Số câu

18 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

09:01 pm
13/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 214529 - Hoàng Nguyễn 2 2.22 4 05:20 01/04/2019 1038
2 foto 226878 - 0396097328 4 0.56 1 11:07 21/05/2019 992
3 foto 198415 - Duy Bảo 0 0 0 1556