Thông tin đề

Đề thi: Máy biến áp
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

09:01 pm
24/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 198415 - Duy Bảo 34 6 15 12:26 04/05/2019 1556
2 foto 126847 - Hoàng Thục Dung 32 5.6 14 12:59 18/05/2019 3345