Thông tin đề

Đề thi: Hiện tượng giao thoa 2 bức xạ
Lớp

12

Số câu

24 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

09:01 pm
06/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 126847 - Hoàng Thục Dung 15 2.92 7 07:19 25/04/2019 3345
2 foto 191181 - Hung lai van 0 0 0 10:45 07/03/2019 3008