Thông tin đề

Đề thi: Các loại quang phổ của ánh sáng
Lớp

12

Số câu

29 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

09:01 pm
09/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 126847 - Hoàng Thục Dung 50 8.62 25 09:10 26/04/2019 3345
2 foto 198415 - Duy Bảo 33 5.86 17 12:21 09/04/2019 1556