Thông tin đề

Đề thi: Các tia đặc biệt trong thang sóng điện từ
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

09:01 pm
10/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 126847 - Hoàng Thục Dung 66 8.75 35 10:01 26/04/2019 3345
2 foto 198415 - Duy Bảo 60 8.25 33 12:02 08/04/2019 1556