Thông tin đề

Đề thi: Hiện tượng quang điện trong
Lớp

12

Số câu

8 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

09:01 pm
14/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 126847 - Hoàng Thục Dung 16 10 8 12:10 27/05/2019 3345